Instalované zařízení v Rudných dolech v Jeseníkách slouží k ekologické likvidaci starých zátěží při těžbě nerostů. V této lokalitě jsou kyselé důlní vody nejprve upravovány a neutralizovány a následně odvodňovány na filtračních lisech. Vyčištěné odpadní vody po splnění všech ukazatelů, které jsou stanoveny legislativními požadavky, jsou vypouštěny do povrchových toků. Odvodněný filtrační koláč je odvážen na určenou skládku. Maximální výkon tohoto zařízení je 380 m3/den.

dulni vodydulni vodydulni vodydulni vody